Pomocnik ofertowy - najlepsze oferty dla Ciebie

           

Oferujemy

W ciągu paru minut prześlemy Ci najlepsze oferty banków i firm, m.in.:

 • Pożyczki bez zaświadczeń o dochodach
 • Kredyty bez zgody współmałżonka
 • Kredyty dla prowadzących działalność
 • Kredyty gotówkowe
 • Limity kredytowe na koncie do 100.000 zł
 • Kredyty hipoteczne
 • Karty kredytoweSkutki opóźnień w płatnościach oraz konsekwencje nieuiszczenia opłaty
Powinineś pamiętać, iż każda osoba, która nie jest w stanie spłacić w terminie zaciągniętej pożyczki, powinia w pierwszej kolejności skontaktować się z pożyczkodawcą. W większości przypadków firmy udzielające pożyczki krótkoterminowe przewidują możliwość przedłużenia pożyczki na kolejny okres. Wymagana jest spłata odsetek, opłacenie kolejnej składki ubezpieczeniowej oraz prowizji za przedłużenie czasu spłaty pożyczki. W/w opłaty to zwykle 25% wartości pożyczki. Za każdym razem, należy się zapoznać się ze szczegółowymi warunkami na jakich możliwe jest przedłużenie czasu spłaty pożyczki. Najlepiej sprawdzić to jeszcze przed zaciągnięciem pożyczki

Polityka odpowiedzialnego udzielania pożyczek
W ramach cyklicznych wiadomości jakie będziecie Państwo otrzymywać za pomocą naszego programu, będziemy przedstawiać Państwu oferty tylko takich firm i instytucji, które udzielając pożyczki weryfikuja fakt posiadania przez osobę ubiegającą się o pożyczkę zdolności do jej całkowitego spłacenia. Których polityka udzielania pożyczek przewiduje udzielanie pożyczek obywatelom Polski, sprawdzenie zdolności oraz historii kredytowej a także posiadania dochodu potwierdzonego zaświadczeniem lub oświadczeniem pożyczkobiorcy.

Zasady przedłużenia pożyczki

Przedłużenie pożyczki krótkoterminowej na kolejny okres jest możliwa tylko pod warunkiem spełnienia niżej wymienionych warunków:
- całkowitej spłaty odsetek
- opłacenia składki ubezpieczniowej
- opłacenie prowizji za przedłużenie spłaty pożyczki
Po wykonaniu w/w warunków możliwe jest przedłużenie pożyczki na kolejny okres ( w zależności od pożyczkodawcy od 15 do 30 dni).

Wpływ pożyczki na zdolność kredytową

Za każdym razem osoby zaciągające pożyczki krótkoterminową powinny mieć na uwadze fakt, iż wpływa to na ich zdolność kredytową. Dla przypomnienia: "Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939, art. 70.1.) definiuje zdolność kredytową następująco: Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie." Na zdolność kredytową, ma zatem wpływ z jednej strony dochód jaki posiada osoba/osoby ubiegająceje się o pożyczkę/kredyt i suma wydatków jakie musi pononosić pożyczkobiorca w codziennym życiu. Zaciągając zatem pożyczkę każda osoba podnosi wielkość wydatków obiniżając w ten sposób swoją zdolność kredytową. Ubiegając się o pożyczkę/kredyt w banku każda osoba powinna mieć świadomość, iż poza sprawdzeniem zdolności kredytowej zostanie poddana procesowi analizy punktowej (credit scoring). Analiza punktowa polega na punktowej ocenie cech jakościowych i ilościowych kredytobiorcy. Bank poddaje ocenie najistotniejsze dla siebie cechy, które mają istotny wpływ na analizę zdolności kredytowej. Ujmuje się np. wiek, płeć, stan rodzinny, sytuację majątkową, wykształcenie, zatrudnienie, wykonywany zawód, osiągane dochody, itp. Poszczególnym cechom przypisuje się określoną liczbę punktów (przykładowo 8 punktów za wysokie dochody, 5 punktów za dochody średnie, 2 punkty za zadowalające, 0 za niskie). Osoby ubiegające się o pożyczkę krótkoterminową powinny dokładnie przemyśleć decyzję związaną z podpisaniem umowy pożyczkowej.

Procedury windykacyjne

Procedura windykacyjna pożyczki krótkoterminowej nie różni się niczym od procedury windykacji kredytu zaciągniętego w banki. Pożyczkodawca sam lub poprzez swoich pełnomocników prawnych kieruje sprawę do Sądu Cywilnego, który to po zapoznaniu się z dokumantami przedstawionymi przez pożyczkodawce wydaje orzeczenie sądowe nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty przesyłany jest do Komornika Sądowego, którego zadaniem jest zapokojenie roszczeń pożyczkodawcy. Komornik Sądowy dysponuje szerokim wachlarzem środków by nakaz zapłaty został wyegzekwowany.

Warto wiedziec

 • Kredyt konsolidacyjny
 • Kredyt dla firm
 • Kredyt refinansowy
 • Kredyt gotówkowy
 • Kredyt hipoteczny
 • Lokaty
 • Rachunki osobiste
 • Słowniczek
 • Porównywarka ofert
 • Opinie o nas

  Wyłączenie odpowiedzialności

  Net Profit dokłada wszelkich starań by informacje przesyłane w ramach programu cyklicznych wiadomości były rzetelne i aktualne. Wiadomości mają jednak charakter wyłącznie informacyjny. Zawsze przed podjęciem ostatecznej decyzji o wzięciu pożyczki lub kredytu wymagane jest szczegółowe zapoznie się z warunkami na jakich dana pożyczka lub kredyt są udzielane. Szczegółowe informacje dostępne są w biurach obsługi banku lub firmy udzielającej pożyczki, na stronach internetowych Banków/firm lub w Oddziałach Banków/firm. Net Profit jako właściciel serwisu FinanseTOP.pl nie ponosi odpowiedzialność za treść ofert czy informacji reklamowych podmiotów trzecich, tj. banków oraz instytucji finansowych. Zanim użytkownik serwisu FinanseTOP.pl wypełni formularz na stronie banku czy instytucji finansowej powinien dokładnie zapoznać się z treścią regulaminu zamieszczonego pod formularzem.

  Zgodność pożyczki z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi pożyczek krótkoterminowych.
  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715) pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia, w którym otrzymał postanowienia umowy kredytowej, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kredytowej na podstawie pisemnego powiadomienia pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca ma prawo do pełnej spłaty pożyczki przed terminem po opłaceniu odsetek za faktyczny czas korzystania z pożyczki i prowizji za jej udzielenie. Powyższe zapisy na temat zasad odpowiedzialnego zaciągania pożyczek zostały zamieszczone w celach informacyjnych. Net Profit zaleca w każdym przypadku szczegółową analizę pożyczek krótkoterminowych by w efekcie podjąć odpowiedzialną decyzję o zaciągnięciu pożyczki ze szczególnym uwzględnieniem własnych możliwości finansowych

  Zgodność pożyczki z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi pożyczek krótkoterminowych.

  Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia, w którym otrzymał postanowienia umowy kredytowej, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kredytowej na podstawie pisemnego powiadomienia kredytodawcy. Pożyczkobiorca ma prawo do pełnej spłaty pożyczki przed terminem po opłaceniu odsetek za faktyczny czas korzystania z pożyczki i prowizji za jej udzielenie. Niniejsze podstawowe zasady odpowiedzialnego zaciągania pożyczek zostały sporządzone w celach informacyjnych i nie mogą być uznawane za oficjalne wyjaśnienie lub tłumaczenie jakiegokolwiek innego dokumentu.

  Przykładowe RSSO na podstawie pożyczki w ProfiCredit

  RRSO dla całkowitej kwoty pożyczki 7846zł, spłacanej w 30 m-cy wynosi 166.81%. RRSO uwzględnia koszty ubezpieczenia pożyczki, opłatę przygotowawczą i prowizję. RSO wynosi 18.34% a rata miesięczna pożyczki – 328zł. Całkowity koszt pożyczki – 6322zł, opłata przygotowawcza – 330zł, koszt ubezpieczenia – 3998zł, wynagrodzenie umowne – 1994zł. Całkowita kwota do zapłaty dla powyższej pożyczki to 14168zł, faktyczna całkowita kwota do zapłaty (wynikająca z ilości rat) to 9840zł. Podpisanie umowy wiąże się z obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia.Gwarantujemy bezpieczenstwo

Nasza strona zabezpieczona jest certyfikatem SSL firmy Trustico.


Secured By RapidSSL and Trustico

Nasza baza e-mail zgłoszona jest do GIODO. Gwarantuje to bezpieczenstwo Twoich danych.
Zapoznaj się proszę z naszą Polityką Prywatności.

Kontakt

Net Profit, ul. Lubelska 43A/410, 10-410 Olsztyn
NIP 741-105-88-84

Mail : kontakt (małpa) finansetop.pl

Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje regulaminu


facebook Facebook